Het Restless Legs syndroom, waarbij mensen rusteloze bewegingsdrang in de benen ervaren, kende een toename in het vroege stadium van de Coronapandemie. Dit syndroom wordt door een onderzoek onder 500 deelnemers voor het eerst in relatie gebracht met angst en depressie.

In de vroege fase van de coronapandemie ervoeren mensen die lijden aan het restless legs syndroom (RLS) een toename in hun klachten. Veel onderzoekers en medische wetenschappers vermoedden al een relatie tussen RLS en psychische problematiek zoals depressie en angst, maar hier was nooit echt een goed onderzoek naar gedaan.

Onder 500 Amerikanen die lijden aan RLS is onderzocht hoe ernstig hun RLS symptomen waren, maar ook of zij angstklachten hadden en hoe ze hun gezondheid beoordeelden. Dit is gedaan over een lange periode, waarbij vragenlijsten werden ingevuld met tussenpozen van zes maanden.

Mensen lieten in januari en februari van 2020 bijna twee keer zo vaak hoge scores zien op hun RLS klachten dan mensen die in april en mei van 2020 de vragenlijsten invulden. Toen dezelfde mensen opnieuw de vragenlijsten invulden eind 2020 of begin 2021, was er juist weer een afname te zien in hun RLS klachten.

Wat dit precies inhoudt is soms moeilijk te zeggen, omdat veel verschillende dingen invloed kunnen hebben op zulke onderzoeken. De onderzoekers denken dat de ontwikkelingen in de pandemie ook invloed hebben gehad op de resultaten. Het opnieuw invullen van de vragenlijsten (na 6 of 12 maanden) viel vaak samen met een afname in nieuwe covidpatiënten of positieve ontwikkelingen rondom het coronavaccin.

Wat vooral opviel, was de samenhang tussen de toename van RLS klachten en de scores op vragenlijsten over angst en gezondheid. Hier was een relatie tussen gevonden, die mogelijk bevestigd wat onderzoekers al langer denken: dat RLS inderdaad samenhangt met angstklachten en andere gezondheidsproblemen.

 

Bron: H. Splete, februari 2022, Restless Legs Sundrome Surged Early During COVID Pandemic, geraadpleegd van https://www.medscape.com/viewarticle/968396

Recent Posts

Start met typen en druk op enter om te zoeken

Heb je problemen met slapen, slaap je slecht, of ben je vaak vermoeid? Neem contact met ons op.